მუშა ნახაზები და სპეციფიკაციები

მუშა ნახაზების შექმნა (ელექტროობა,სანტექნიკა და სხვა): პროექტში გამოყენებული ავეჯისა და მასალების სპეციფიკაციების (სიის) მომზადება.